Phản ứng

bạn có thể tạo ra sự khác biệt

ManagerPolice

Cần làm gì khi phát hiện một khán giả quay phim trái phép trong rạp

Thông báo cho quản lý rạp

Lập tức báo cho quản lý rạp và tiếp tục quan sát kỹ đối tượng. Nếu xác định được có hành vi quay trộm, quan lý rạp nên thông báo cho cơ quan công an khu vực và yêu cầu hỗ trợ tức thời. Không tiếp xúc với đối tượng đến khi cơ quan công an có mặt.


Ngăn việc quay trộm nếu công an không tới

Nếu cơ quan công an không gửi người tới trong 20 phút cuối của bộ phim, hoặc quản lý rạp không tự tin về phản ứng của cơ quan công an, quản lý rạp và/hoặc bộ phận an ninh nên can thiệp vào việc quay trộm bằng cách cho người đứng chắn trước máy quay. Nhân viên của rạp không bao giờ nên đặt mình hay những khách khác vào tình huống nguy hiểm và không bao giờ dùng vũ lực để giữ đối tượng lại.


Lịch sự yêu cầu đối tượng rời phòng chiếu

Ban quản lý và an ninh nên thông báo với đối tượng một cách lịch sự và kiên quyết rằng hành vi của họ là phạm pháp, và yêu cầu đối tượng rời phòng chiếu.


Ghi lại tên và địa chỉ của đối tượng

Nếu có thể, đề nghị cá nhân để cung cấp tên và địa chỉ chi tiết của họ và yêu cầu xem giấy chứng minh (cần nhớ ghi lại các thông tin). Nếu có sẵn, đảm bảo trao đổi này được ghi lại trên CCTV và các băng ghi hình sẽ được giữ lại làm bằng chứng. Cố gắng ghi lại các thông tin mô tả đối tượng vi phạm, và khi có thể nên ghi lại các thông tin về phương tiện đi lại của đối tượng, ví dụ các chi tiết về xe và số đăng ký xe.


Yêu cầu giữ lại thiết bị ghi hình

Yêu cầu người vi phạm để lại các thiết bị ghi âm và thu âm bất hợp pháp. Cần lưu ý rằng người vi phạm không có nghĩa vụ phải nộp lại các thiết bị này.


Báo cáo tất cả các sự cố về vụ việc quay phim trộm cho cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc bảo vệ nội dung

Báo cáo tất cả các sự cố về vụ việc quay phim trộm cho cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc bảo vệ nội dung trong vòng 24 giờ để cơ quan này liên hệ với các cơ quan công an khi cần thiết và có các biện pháp theo dõi nghi can.

adminPhản ứng