คำตอบ

คุณสามารถสร้างความแตกต่าง

ManagerPolice

จะทำอย่างไรหากพบว่าผู้ชมภาพยนตร์กระทำการลักลอบบันทึกโดยผิดกฎหมาย

แจ้งผู้จัดการโรงภาพยนตร์

แจ้งผู้จัดการโรงภาพยนตร์ของคุณทันทีและติดตามดูบุคคลนั้น หากเป็นการแอบบันทึกอย่างผิดกฎหมายจริง ผู้จัดการควรแจ้งตำรวจท้องที่ทันทีและร้องขอความช่วยเหลือจากตำรวจ อย่ากระทำการเข้าถึงตัวผู้ต้องสงสัยจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึง


ป้องกันการบันทึกถ้าหากเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มา

ถ้าหากเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มาภายใน20นาทีหลังจากหนังจบ หรือถ้าหากคุณไม่มั่นใจการตอบรับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงภาพยนตร์ควรป้องกันขัดขวางการบันทึกภาพโดยการยืนขวางหน้าเครื่องบันทึก เจ้าหน้าที่โรงภาพยนตร์ไม่ควรนำตัวเองหรือลูกค้าท่านอื่นๆเข้าไปเสี่ยง และไม่ควรเข้าใช้กำลังหรือพยายามเข้าจับกุมบุคคลนั้น


ขอร้องอย่างสุภาพให้บุคคลนั้นออกไปจากโรงฉาย

เจ้าหน้าที่จัดการโรงภาพยนตร์หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควรแจ้งอย่างสุภาพแต่จริงจังกับผู้ต้องสงสัยว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และเชิญบุคคลดังกล่าวออกจากโรงฉายโดยเดินพาออกไป


สอบถามชื่อ และที่อยู่ ของบุคคลนั้น

หากทำได้ เชิญบุคคลนั้นเพื่อมาขอชื่อ ที่อยู่ และขอดูบัตรประจำตัว(อย่าลืมทำการถ่ายสำเนาไว้) หากมีกล้องโทรทัศน์วงจรปิดควรบันทึกการสนทนาครั้งนี้เพื่อนำเทปไปเป็นหลักฐาน พยายามเก็บรูปภาพชัดๆและหากเป็นไปได้ควรเก็บรายละเอียดยานพาหนะและเลขทะเบียนยานพาหนะไว้ด้วย


ขอให้บุคคลนั้นมอบเครื่องบันทึกภาพหรือเสียงที่บันทึกไว้

เชิญให้บุคคลนั้นมอบเครื่องบันทึกที่บันทึกภาพหรือเสียงที่ผิดกฎหมายไว้พร้อมด้วยภาพหรือเสียงที่บันทึกไว้ แต่ระลึกไว้ด้วยว่าบุคคลนั้นมีสิทธิที่จะไม่มอบให้เช่นกัน


รายงานเหตุการณ์การลักลอบบันทึกเสียงหรือภาพไปยังหน่วยงานท้องถิ่นด้านการปกป้องเนื้อหา

รายงานเหตุการณ์การลักลอบบันทึกเสียงหรือภาพไปยังหน่วยงานท้องถิ่นด้านการปกป้องเนื้อหาภายใน 24 ชั่วโมง ของการห้ามลักลอบ เพื่อที่องค์กรดังกล่าวจะทำการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อที่จะช่วยตำรวจและช่วยติดตามผู้ต้องสงสัย

adminคำตอบ