Báo cáo

bạn có thể tạo ra sự khác biệt

Báo cáo

Ngày

Rạp chiếu phim

Người liên hệ

Số điện liên hệ

Email

Tên phim

Thiết bị ghi hình đã được sử dụng

Các bước xử lý đã được thực hiện?

Điền tên người vi phạm

Điền địa chỉ người vi phạm

Điền tên cán bộ công an xử lý vụ việc

Cảnh sát số liên lạc văn phòng

captcha

adminReport