Tác động toàn cầu của những bản ghi bất hợp pháp

Hơn 90% các bộ phim mới được phát hành xuất hiện bất hợp pháp trên mạng Internet và trên các đường phố trên toàn thế giới bắt nguồn từ các bản sao bất hợp pháp lấy được từ các rạp chiếu phim.

Trộm cắp phim là một ngành công nghiệp bất hợp pháp có quy mô toàn cầu và làm mất hang tỷ đô la doanh thu của các hãng phim hàng năm.

Việc trộm cắp phim khiến cho số lượng các bộ phim có kinh phí sản xuất ngày càng ít đi, việc này đồng nghĩa với việc giảm công việc, giảm dịch vụ và hang hoá được cung cấp tại các quốc gia có vấn nạn này – ví dụ như giảm số vé được bán ra tại rạp của bạn.

Đội ngũ các nhân viên làm việc tại rạp chiếu phim như các bạn là những người ở tuyến đầu trong cuộc chiến tranh của ngành công nghiệp điện ảnh chống lại việc quay phim trộm.

adminHome